Vấn đề rút tiền bảo hiểm đã đóng cho công ty ?
|

Vấn đề rút tiền bảo hiểm đã đóng cho công ty ?

Câu hỏi tư vấn: Tôi đã làm tại công ty may HL được 3 năm 6 tháng .Bây giờ,tôi đã nghỉ việc ở đó .Và công ty đã trả lại sổ bảo hiểm cho tôi.Hỏi: Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi muốn rút số tiền bảo hiểm đã đóng có được không ? Và nếu có thì thủ tục ,cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết vấn đề này ?

Chi tiết
Liên hệ tư vấn