Bài viết về chủ đề "thủ tục hưởng bảo hiểm một lần "

THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM MỘT LẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hưởng bảo hiểm một lần

 • Vấn đề rút tiền bảo hiểm đã đóng cho công ty ?

  Vấn đề rút tiền bảo hiểm đã đóng cho công ty ?.

  • 16/02/2019
  • Phùng Gái

  Câu hỏi tư vấn: Tôi đã làm tại công ty may HL được 3 năm 6 tháng .Bây giờ,tôi đã nghỉ việc ở đó .Và công ty đã trả lại sổ bảo hiểm cho tôi.Hỏi: Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi muốn rút số tiền bảo hiểm đã đóng có được không ? Và nếu có thì thủ tục ,cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết vấn đề này ?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn