Bài viết về chủ đề "thủ tục hưởng"

THỦ TỤC HƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hưởng
Tư vấn về thủ tục hưởng chế độ hưu trí.

Tư vấn về thủ tục hưởng chế độ hưu trí.

Bản thân tôi là một công chức nhà được đã làm việc và đóng BHXH - BHYT được 36 năm, đến thời điểm này tôi đã được 56 tuổi 6 tháng rồi.(Tôi sinh ngày 12/12/1959). Vây nếu tôi làm đơn xin nghỉ việc theo Khoản 1, Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của chính phủ, cơ quan chủ quản đồng ý cho thôi việc theo nguyện vọng. Vậy khi đến tuổi hưu của tối là tháng 01/2020 tôi phải làm những việc gì để được chế đô nghỉ hưu theo quy định.

Chi tiết >>

Mới đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ ốm đau và BHYT không?

Mới đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ ốm đau và BHYT không?

Tôi muốn hỏi về điều kiện hưởng chế độ ốm đau và bảo hiểm y tế khi phải nghỉ việc để phẫu thuật. Trường hợp của tôi cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Có được tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đã tìm được việc làm

Có được tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đã tìm được việc làm

Luật sư tư vấn về trường hợp tìm được việc làm thì có tiếp tục được hưởng BHTN

Chi tiết >>

Người lao động đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Người lao động đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

Tôi đóng bhxh từ tháng 9 năm 2013 tới tháng 12 năm 2014 và từ tháng 1 năm 2015 trở đi là tôi đã nghỉ việc và ngưng đóng bhxh, ngày 28-6-2015 tôi sinh em bé. Vậy trường hợp của tôi có đựoc phép hưởng chế độ thai sản không thưa luật sư?

Chi tiết >>