Bài viết về chủ đề "thủ tục họp ĐHĐCĐ "

THỦ TỤC HỌP ĐHĐCĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục họp ĐHĐCĐ

 • Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

  Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn.

  • 30/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bầu dồn phiếu là cách thức bầu cử độc đáo trong công ty cổ phần. Bầu dồn phiếu được coi là công cụ pháp lý quan trọng và riêng có của công ty cổ phần giúp bảo vệ các cổ đông nhỏ. Tuy nhiên, để công cụ này thực sự phát huy hết hiệu quả, các cổ đông nhỏ cần phải hiểu rõ và hơn hết là dám sử dụng nó.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×