Bài viết về chủ đề "thủ tục hoàn thuế"

THỦ TỤC HOÀN THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hoàn thuế
Tư vấn về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Tư vấn về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Thủ tục hoàn thuế

Quy định về Thủ tục hoàn thuế

Thủ tục hoàn thuế được quy định cụ thể về đối tượng được hoàn thuế, quy định về hồ sơ hoàn thuế và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận và giải quyết đối với thủ tục này, cụ thể như sau:

Chi tiết >>