Giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội
|

Giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Để được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội người lao động phải có sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận quá trình tham của mình. Tuy nhiên nhiều người lao động vì nhiều lý do khác nhau nên quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bị đóng trùng ở hai công ty nên dẫn đến không chốt sổ bảo hiểm xã hội hoặc không hưởng được các chế độ. Đây là tình trạng xảy ra với những người lao động chưa nắm rõ thủ tục BHXH. Vậy với những trường hợp như này, người lao động cần xử lý thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí