Bài viết về chủ đề "thủ tục hành chính lĩnh vực y dược"

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y DƯỢC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hành chính lĩnh vực y dược
Mẫu Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Mẫu Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Mẫu Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nội dung bao gồm thông tin về thông tin cơ sở đề nghị, thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đề nghị gia hạn và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu)

Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu)

Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu) - Nội dung gồm thông tin người đề nghị, văn bằng, trình độ chuyên môn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>