Bài viết về chủ đề "thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng"

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng
Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình - Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, nội dung biên bản như sau:

Chi tiết >>