Bài viết về chủ đề "thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng "

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng

 • Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn

  Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Quy chế của Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

  Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.

  • 19/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình được ký kết khi bên nhận thi công thực hiện xong các hạng mục công trình mà các bên đã ký kết. Biên bản nghiệm thu cần ghi nhận rõ thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian tiến hành nghiệm thu và đánh giá hạng mục công trình xây dựng để tránh vấn đề tranh chấp sau khi thực hiện nghiệm thu công trình.

  Chi tiết
 • Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

  Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, nội dung biên bản như sau:

  Chi tiết