NLĐ chưa chốt sổ BHXH ở công ty cũ có tham gia BHXH ở công ty mới được không?
Nguyễn Thu Trang

NLĐ chưa chốt sổ BHXH ở công ty cũ có tham gia BHXH ở công ty mới được không?

Vấn đề chốt sổ bảo hiểm xã hội và điều kiện đóng bảo hiểm xã hội là luôn là quan tâm của người lao động khi ký kết hợp đồng. Những thắc mắc về quyền lợi, điều kiện đóng bảo hiểm xã hội như việc chốt sổ, điều kiện để đóng bảo hiểm, … luôn được người lao động và người sử dụng lao động quan tâm. Công ty Luật Minh Gia giải đáp những thắc mắc trên như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169