Bài viết về chủ đề "thủ tục gộp sổ"

THỦ TỤC GỘP SỔ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục gộp sổ
Người lao động có được làm sổ bảo hiểm mới trong khi đã có một số sổ bảo hiểm?

Người lao động có được làm sổ bảo hiểm mới trong khi đã có một số sổ bảo hiểm?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: xin chào luật sư. Trước đây em đã làm việc ở công ty cũ được 3 năm, sau khi nghỉ việc ở đó em đã lấy tiền bảo hiểm một lần. Sau đó em có đi làm ở công ty khác và được đóng bảo hiểm khoảng 5 tháng, về sau lại nghỉ việc và chuyển thêm 2 công ty nữa.

Chi tiết >>

Tư vấn về ghép sổ bảo hiểm xã hội.

Tư vấn về ghép sổ bảo hiểm xã hội.

Tôi có câu hỏi thắc mắc muốn nhờ các anh chị tư vấn như sau: Tháng 7/2011 tôi làm ở công ty H, Công ty đóng bảo hiểm cho tôi 100% với cuốn sổ mới.

Chi tiết >>

Khó khăn trong chốt sổ bảo hiểm mới khi đã hưởng trợ cấp 1 lần

Khó khăn trong chốt sổ bảo hiểm mới khi đã hưởng trợ cấp 1 lần

Chào luật sư! Em tên K hiện đang công tác tại Bình Dương,trước đây em có làm việc ở cty cũ được 5 năm và sau đó em nghỉ việc và đã được lãnh tiền trợ cấp 1 lần.

Chi tiết >>