Bài viết về chủ đề "thủ tục giao đất"

THỦ TỤC GIAO ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục giao đất
Chủ đầu tư có được tạm giao đất của dự án cho đơn vị khác?

Chủ đầu tư có được tạm giao đất của dự án cho đơn vị khác?

Luật sư tư vấn về trường hợp chủ đầu tư vì chưa đủ vốn để thực hiện dự án có như cầu giao đất cho đơn vị khác triển khai một phần dự án. Nội dung như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục giao đất - cho thuê đất theo quy định pháp luật thế nào?

Thủ tục giao đất - cho thuê đất theo quy định pháp luật thế nào?

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đất được quy định cụ thể tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>