Hỏi về thủ tục giám định suy giảm khả năng lao động
|

Hỏi về thủ tục giám định suy giảm khả năng lao động

Chào luật sư!. Tới tháng 8/2016, tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 20 năm, trong đó tôi đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương nhà nước được 17 năm 8 tháng, công nhân may bậc 4/6. Đến tháng 9/2016, tôi đủ 46 tuổi. Vậy cho tôi hỏi : Tôi muốn đi giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu trước tuổi có được không?. Thủ tục thực hiện thế nào?.

Chi tiết
Nghỉ hưởng lương hưu vì suy giảm khả năng lao động
|

Nghỉ hưởng lương hưu vì suy giảm khả năng lao động

Câu hỏi: Lao động nam sinh năm 1974 . Đóng bảo hiểm từ tháng 11/1994 cho tới nay, do sức khỏe không đảm bảo không thể tiếp tục công tác và muốn xin nghỉ hưu thì có được không?. Nếu không được thì có cách khác để lao động được hưởng lương hưu không?.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí