Bài viết về chủ đề "thủ tục gia hạn nộp thuế"

THỦ TỤC GIA HẠN NỘP THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục gia hạn nộp thuế
Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế - tiền phạt

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế - tiền phạt

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Điều kiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện để được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điểm 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gõ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>