Bên được ủy quyền bán đất không giao lại tiền phải làm thế nào?
|

Bên được ủy quyền bán đất không giao lại tiền phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề nhờ người khác nhận ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng sau khi hoàn thành công việc không giao lại tiền cho người ủy quyền, quy định pháp luật thế nào và việc yêu cầu hoàn lại thế nào? Bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn sau hoặc liên hệ với Luật Minh Gia để được hỗ trợ nhanh nhất

Chi tiết
Làm thế nào để thu hồi số tiền đã vay hộ
|

Làm thế nào để thu hồi số tiền đã vay hộ

Vào ngày 21 tháng 5 năm 2015 tôi có hỏi vay nợ dùm cho người chị họ số tiền 3.000.000đ, lãi suất thỏa thuận là 10% tháng, chị họ tôi chỉ thực hiện đóng lãi được một tháng, từ đó đến nay chị không đóng lãi.Tôi có thông báo cho chị hay là tháng 12/2015 chủ nợ sẽ thu hồi vốn và được chị trả lời là không trả. Xin hỏi tôi phải làm thế nào để thu hồi số tiền nêu trên theo đúng pháp luật quy định?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí