Điều chỉnh sổ Bảo hiểm xã hội
|

Điều chỉnh sổ Bảo hiểm xã hội

Tôi tên là Nhàn, hiện nay sổ BHXH của tôi đang bị treo vì lý do cập nhật sai thông tin về lương trong sổ BHXH vào thời điểm tháng 1-2/2008 nhưng cho đến 9/2015 phòng BHXH mới phát hiện ra lỗi sai và yêu cầu đơn vị cũ của tôi điều chỉnh lại. Trên tờ rơi gửi về thời gian điều chỉnh lỗi sai này chỉ mất 01 ngày nhưng đơn vị này tiến hành điều chỉnh đã gần 03 tháng nhưng vẫn chưa xong.Tôi không am hiểu về thủ tục để điều chỉnh như thế nào để hoàn thành.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí