Bài viết về chủ đề "thủ tục đầu tư nước ngoài"

THỦ TỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đầu tư nước ngoài
Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh bao gồm các thông tin về chủ đầu tư, chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh, trụ sở và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn luật Đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn luật Đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp luật Đầu tư nước ngoài - Luật Minh Gia tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ về đầu tư nước ngoài theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư

Quy định về Hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2005 thì Hình thức đầu tư quy định đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, cụ thể như sau :

Chi tiết >>

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006

Chi tiết >>