Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài
|

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp...

Chi tiết
Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn nước ngoài
|

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn nước ngoài

Chuyển nhượng dự án đầu tư - Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định về điều kiện chuyển nhượng vốn (khoản 2-điều 65-Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ):

Chi tiết
Hotline: 1900 6169