Bài viết về chủ đề "thủ tục đấu thầu "

THỦ TỤC ĐẤU THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đấu thầu

 • Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

  Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.

  • 13/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để phát triển kinh doanh các doanh nghiệp cần thu về nhiều dự án và các chi phí đầu tư cho các dự án đó. Khi đó, việc tham gia các phiên đấu thầu là hoạt động thường xuyên diễn ra. Do vậy, việc nắm rõ được các quy định của pháp luật về đấu thầu là rất quan trọng.

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nội dung như đính kèm trên đây

  Chi tiết