Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký thuế"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký thuế
Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế, nội dung Thông tư cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Nội dung thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế bao gồm thông tin về doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật, nội dung thông tin về thuế đăng ký thay đổi và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>