Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký sáng chế "

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký sáng chế

 • Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế / giải pháp hữu ích

  Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế / giải pháp hữu ích.

  • 25/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung tờ khai đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích bao gồm các thông tin về chủ đơn yêu cầu đăng ký, thông tin về tác giả, đơn vị tiếp nhận đơn, nội dung sáng chế/giải pháp hữu ích yêu cầu đăng ký, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Điều kiện bảo hộ sáng chế

  Điều kiện bảo hộ sáng chế.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp...., cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích thế nào?

  Thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích thế nào?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tư vấn hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định pháp luật như sau: Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.

  Chi tiết
 • Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

  Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích phải làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

  Chi tiết