Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất
Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02 /2011 của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>