Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất
Thu hồi đất tại khu dân cư được bồi thường như thế nào?

Thu hồi đất tại khu dân cư được bồi thường như thế nào?

Luật sư tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng Đất, mức đền bù đối với đất ở tại khu dân cư. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02 /2011 của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>