Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất
Tư vấn tách thửa đất đai trước đó người khác đứng tên hộ

Tư vấn tách thửa đất đai trước đó người khác đứng tên hộ

Kính gửi văn phòng luật sư. Hai vơ chồng tôi được bố mẹ vợ cho mảnh đất ở do bà ngoại của vợ ( tên là C) để lại cho mẹ vợ tôi.( tên là Q) Nhưng do mảnh đất của bà C lại chia cho ba chị em của mẹ Q và ba chị em đã thống nhất đứng tên một người (có giấy thống nhất) là gì H và chồng của gì ( do lúc đó bà cũng chia đất cho các cậu nữa thành 05 mảnh, 03 chị em lấy một mảnh) với diện tích là 330m2; bây giờ phần đất của mẹ Q muốn để lại cho chúng tôi để làm nhà riêng.

Chi tiết >>

Tư vấn tách thửa đất đai mà người khác đứng tên hộ

Tư vấn tách thửa đất đai mà người khác đứng tên hộ

Kính gửi văn phòng luật sư. Hai vơ chồng tôi được bố mẹ vợ cho mảnh đất ở do bà ngoại của vợ ( tên là C) để lại cho mẹ vợ tôi.( tên là Q) Nhưng do mảnh đất của bà C lại chia cho ba chị em của mẹ Q và ba chị em đã thống nhất đứng tên một người (có giấy thống nhất) là gì H và chồng của gì ( do lúc đó bà cũng chia đất cho các cậu nữa thành 05 mảnh, 03 chị em lấy một mảnh) với diện tích là 330m2;

Chi tiết >>