Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA MẸ CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con
Thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài và thủ tục cha/mẹ nhận con?

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài và thủ tục cha/mẹ nhận con?

Câu hỏi tư vấn: Khi chung sống với người nước ngoài có con mà chưa đăng ký kết hôn. Vậy làm sao để đăng ký khai sinh cho con khi người nước ngoài muốn nhận con khi hai người chưa có giấy đăng ký kết hôn và đăng ký ở đâu theo quy định pháp Việt Nam hiện hành.

Chi tiết >>