Bài viết về chủ đề "thủ tục đăng ký hóa đơn tự in"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN TỰ IN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục đăng ký hóa đơn tự in
Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và lưu hành hoá đơn tự in

Thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và lưu hành hoá đơn tự in

Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn. Thủ tục in hóa đơn - Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu tự in hoá đơn thì đem mẫu đã thiết kế đến Cục thuế để đăng ký tự in hoá đơn, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký và sử dụng hóa đơn tự in

Mẫu đơn đăng ký và sử dụng hóa đơn tự in

Đơn đăng ký sử dụng và tự in hóa đơn, cam kết sử dụng hóa đơn tự in được quy định như sau:

Chi tiết >>