Bài viết về chủ đề "thủ tục công chứng di chúc"

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục công chứng di chúc
Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc

Người lập di chúc tự viết di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản di chúc mà do chính người đó đã viết sẵn. Người lập di chúc có thể tuyên bố nội dung di chúc để Công chứng viên ghi chép lại bằng máy vi tính. Sau đó người lập di chúc đọc lại hoặc nghe Công chứng viên đọc lại toàn văn di chúc....

Chi tiết >>