Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất mặt nước nuôi trồng thủy sản?
|

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất mặt nước nuôi trồng thủy sản?

Câu hỏi tư vấn: chào Luật sư! tôi có một vài vấn đề vướng mắc cần sự tư vấn của Luật sư: 1. Gia đình tôi có thực hiện dồn điển đổi thửa, sau khi thực hiện dự án thì tất cả các thửa đất (thuộc đất chuyên trồng lúa nước) của gia đình đã được tập trung thành 1 ô. Nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất mặt nước chuyên dùng để đào ao thả cá có được không

Chi tiết
Tư vấn miễn phí