Phải chốt BHXH trong bao lâu sau thời điểm nghỉ việc?
|

Phải chốt BHXH trong bao lâu sau thời điểm nghỉ việc?

Người lao động nghỉ việc bao nhiêu lâu thì công ty phải thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội? Nếu công ty chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội khiến người lao động không hưởng được trợ cấp thất nghiệp thì giải quyết như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn trường hợp này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí