Bài viết về chủ đề "thủ tục cấp phép"

THỦ TỤC CẤP PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục cấp phép
Các trường hợp miễn cấp phép xây dựng và thủ tục cấp giấy phép

Các trường hợp miễn cấp phép xây dựng và thủ tục cấp giấy phép

Tư vấn về các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ, quy trình cấp giấy phép xây dựng

Chi tiết >>

Tư vấn về việc không đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại

Tư vấn về việc không đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại

Hỏi: Ở xóm tôi, có một hộ gia đình đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại ở trên tầng ba do sự quản lí của nhà mạng.

Chi tiết >>

Thủ tục đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức của nút giao đường nhánh

Thủ tục đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức của nút giao đường nhánh

Đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống do Khu Quản lý Đường bộ quản lý như sau:

Chi tiết >>