Bài viết về chủ đề "thủ tục cải chính hộ tịch"

THỦ TỤC CẢI CHÍNH HỘ TỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục cải chính hộ tịch
Thủ tục cải chính giấy khai sinh sai tên mẹ

Thủ tục cải chính giấy khai sinh sai tên mẹ

Chào Luật Sư,Trong giấy khai sinh em sinh ở Tỉnh Hải Hưng, hiện em thường trú ở TP Hồ Chí Minh. Trong giấy khai sinh ghi tên của Mẹ em không giống với giấy CMND, Hộ khầu và giấy tờ hiện tại ( thiếu chữ lót). Em muốn điều chỉnh lại Giấy khai sinh của em cho đúng với giấy tờ của mẹ em nhưng Ba Mẹ em hiện nay đều đã mất rồi. Xin Luật Sư tư vấn, hướng dẫn giúp em.

Chi tiết >>