Bài viết về chủ đề "thủ tục bán đấu giá"

THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ tục bán đấu giá
Thủ tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.

Thủ tục đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.

Anh em có vay ngân hàng 1 khoản tiền là 400 triệu, có thế chấp tài sản là đất ở, nhưng vì bìa đất là tên em nên người ký vay lại là em.

Chi tiết >>

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quy định về bán đấu giá tài sản

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quy định về bán đấu giá tài sản

Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản

Chi tiết >>