Thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng mà không có tiền trả nợ thì giải quyết như thế nào?
|

Thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng mà không có tiền trả nợ thì giải quyết như thế nào?

Giao dịch dân sự được xác lập trên sự thỏa thuận của các bên và phải được thực hiện trên tình thần thiện chí và trung thực. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro và ràng buộc tinh thần trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện giao dịch, thông thường các bên sẽ lựa chọn một trong các biện pháp bảo đảm theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí