Ủy quyền đòi nợ, thu hồi công nợ thế nào?
|

Ủy quyền đòi nợ, thu hồi công nợ thế nào?

Nhờ luật sư tư vấn về vấn đề ủy quyền để đòi nợ như sau: Tôi nhận ủy quyền đòi nợ thay cho mẹ đẻ của tôi. Từ tháng 4 /2011 đến tháng 8/ 2015, mẹ tôi cho 1 chị hàng xóm vay nhiều lần với tổng số tiền là 100 triệu đồng và 12 chỉ vàng 9999. Người vay tính lãi cho mẹ tôi nhưng không thỏa thuận lãi suất cụ thể.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí