Quy trình cưỡng chế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
|

Quy trình cưỡng chế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế cần phải làm đúng trình tự, thủ tục theo quy định luật đất đai, luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Vậy trình tự, thủ tục xử phạt và cưỡng chế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp được pháp luật quy định như nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí