Bài viết về chủ đề "thu tiền thuê đất"

THU TIỀN THUÊ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu tiền thuê đất
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất thuê mặt nước

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất thuê mặt nước

Nghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp: 1. Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai....

Chi tiết >>