Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được nhà nước công nhận QSDĐ?
|

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được nhà nước công nhận QSDĐ?

Luật sư tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, các khoản lệ phí, quy định về việc đóng tiền sử dụng đất khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất. Đặc biệt là thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được nhà nước công nhận được quy định như thế nào? Nếu gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Chi tiết
Thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở
|

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn ao sang đất ở

Câu hỏi: Chào luật sư, Tôi xin hỏi Luật sư một việc về thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Tôi được nhận thừa kế của cha mẹ 1 thửa đất tại tỉnh H, sau khi ông bà đã qua đời. Năm 20xx tôi làm thủ tục chuyển đổi được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất đó cho 2 vợ chồng tôi với diện tích là 651 m2 sau khi địa chính đã đo với mục đích sử dụng là đất ở nông thôn 600 m2, đất ao là 51 m2, thời gian sử dụng lâu dài.

Chi tiết
Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định về thu tiền sử dụng đất
|

Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định về thu tiền sử dụng đất

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP

Chi tiết
Tư vấn miễn phí