Bài viết về chủ đề "thu nhập từ vốn đầu tư"

THU NHẬP TỪ VỐN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu nhập từ vốn đầu tư
Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác thì lợi nhuận từ việc chuyển nhượng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Luật sư tư vấn về việc này như sau:

Chi tiết >>