Bài viết về chủ đề "thu nhập từ thừa kế"

THU NHẬP TỪ THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu nhập từ thừa kế
Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế - quà tặng tính thuế thế nào?

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế - quà tặng tính thuế thế nào?

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: Bất động sản, tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, kể cả chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Chi tiết >>