Bài viết về chủ đề "thu nhập tăng thêm"

THU NHẬP TĂNG THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu nhập tăng thêm
Vấn đề thu nhập tăng thêm của viên chức được cử đi biệt phái trong đơn vị sự nghiệp công lập

Vấn đề thu nhập tăng thêm của viên chức được cử đi biệt phái trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật sư tư vấn trường hợp hưởng thu nhập tăng thêm của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi biệt phái. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động thế nào?

Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động thế nào?

Luật sư tư vấn về việc chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn hưởng thu nhập tăng thêm

Tư vấn hưởng thu nhập tăng thêm

Xin chào luật sư,Tôi là giáo viên tiểu học ,tôi vừa truy lĩnh tiền lương 8% tăng thêm của nghị 17/2015/NĐ-CP với hệ số lương dưới 2,34.

Chi tiết >>

Thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm có là căn cứ được tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm có là căn cứ được tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Luật sư tư vấn về trường hợp hàng tháng có chi thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm của đơn vị cho cán bộ công nhân viên cao hơn 8% thì có được hưởng 8% tiền lương tăng thêm hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Trách nhiệm của cơ quan khi chấm dứt hợp đồng với người lao động

Trách nhiệm của cơ quan khi chấm dứt hợp đồng với người lao động

Chào luật sư cho tôi hỏi: Tôi thôi việc được 5 năm (tháng 10/2010), nhưng đến giờ vẫn không thấy cơ quan cũ chi trả thu nhập tăng thêm với số thời gian là 10 tháng mà cũng không thấy thông tin gì từ cơ quan cũ đến tôi. Vậy xin cho hỏi trường hợp của tôi với thời gian lâu vậy cơ quan cũ còn trách nhiệm gì với tôi không và giải quyết như thế nào?

Chi tiết >>