Bài viết về chủ đề "thu hồi thẻ bảo hiểm y tế"

THU HỒI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu hồi thẻ bảo hiểm y tế
Trường hợp nào thì người lao động bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế?

Trường hợp nào thì người lao động bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế?

Tháng 06/2015 em bị ốm không đi làm được và tháng 7 công ty báo đến công ty bảo hiểm em nghỉ không lương và thu hồi lại thẻ bảo hiểm y tế như vậy có đúng không và tại sao lại như vậy?

Chi tiết >>