Bài viết về chủ đề "thu hồi nợ"

THU HỒI NỢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu hồi nợ
Thu hồi công nợ của công ty đối tác bị vỡ nợ.

Thu hồi công nợ của công ty đối tác bị vỡ nợ.

Luật sư tư vấn về trường hợp công ty đối tác bị vỡ nợ: thu hồi nợ, yêu cầu dùng tài sản riêng để trả nợ,... Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Một vài thắc mắc về hợp đồng vay vốn với ngân hàng?

Một vài thắc mắc về hợp đồng vay vốn với ngân hàng?

Tư vấn về trường hợp vay nợ ngân hàng nhưng không trả nợ gốc đúng hạn trên kỳ hạn hai bên đã thỏa thuận thì có bị thu hồi nợ hay không và có được gia hạn nợ không?

Chi tiết >>

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ bao gồm các thông tin về bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền, nội dung và tài sản thu hồi nợ theo ủy quyền, và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>