Bài viết về chủ đề "thu hồi giấy phép kinh doanh "

THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu hồi giấy phép kinh doanh

 • Những trường hợp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

  Những trường hợp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Những trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh được quy định Tại khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết