Bài viết về chủ đề "thu hồi giấy phép kinh doanh"

THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu hồi giấy phép kinh doanh
Những trường hợp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Những trường hợp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Những trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh được quy định Tại khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>