Bài viết về chủ đề "thu hồi đất ở"

THU HỒI ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu hồi đất ở
Vấn đề bồi thường cây trồng vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

Vấn đề bồi thường cây trồng vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

Tôi có một miếng đất rẫy mua năm 2013, năm 2014 miếng đất này nằm trong dự án quy hoạch của tỉnh, qua 2015 thì được tiến hành đo đạt và đếm cây trồng, chúng tôi trồng xen cam vào cà phê tất cả đều là cây chăm sóc năm 2. Cà phê được là cây trồng chính còn cam chỉ được tính là cây trồng xen tính chỉ bằng 20% của cây trồng chính

Chi tiết >>