Bài viết về chủ đề "thu hồi đất ở"

THU HỒI ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu hồi đất ở
Bảo vệ quyền lợi chủ sử dụng đất khi nhà nước tiến hành thu hồi đất

Bảo vệ quyền lợi chủ sử dụng đất khi nhà nước tiến hành thu hồi đất

Người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn với đất chưa sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bảo vệ quyền lợi như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Vấn đề bồi thường cây trồng vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

Vấn đề bồi thường cây trồng vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

Tôi có một miếng đất rẫy mua năm 2013, năm 2014 miếng đất này nằm trong dự án quy hoạch của tỉnh, qua 2015 thì được tiến hành đo đạt và đếm cây trồng, chúng tôi trồng xen cam vào cà phê tất cả đều là cây chăm sóc năm 2. Cà phê được là cây trồng chính còn cam chỉ được tính là cây trồng xen tính chỉ bằng 20% của cây trồng chính

Chi tiết >>