Tư vấn mua đất nông nghiệp đã hết thời hạn sử dụng
|

Tư vấn mua đất nông nghiệp đã hết thời hạn sử dụng

Đất nông nghiệp cũng là một loại đất được nhiều người quan tâm khi tiến hành giao dịch mua bán quyền sử dụng đất. Luật sư tư vấn các quy định pháp luật có liên quan về mua bán đất nông nghiệp. Điều kiện nào thì đất nông nghiệp được phép chuyển nhượng, mua bán? Thời hạn sử dụng đất có ảnh hưởng đến hợp đồng chuyển nhượng, mua bán không?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169