Bài viết về chủ đề "thu hồi đất bãi bồi ven sông"

THU HỒI ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thu hồi đất bãi bồi ven sông
Hỏi về qui định đền bù đất bãi bồi đất cù lao sông

Hỏi về qui định đền bù đất bãi bồi đất cù lao sông

Cho tôi hỏi một số vấn đề liên quan tới các qui định về luật đất đai bãi bồi đất cù lao sông. Hiện tại nơi tôi sinh sống có một cù lao trên sông bồi đấp nhiều năm rồi, đất bồi bỏ không chính quyền địa phương không có dự án nào trên bãi đất bồi này nên một số hộ gia đình sống gần đấy ra khai hoang để làm với mục đích sản xuất nông nghiệp cho đến nay trên 20 năm.

Chi tiết >>