Bài viết về chủ đề "Thu hồi đất đai"

THU HỒI ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Thu hồi đất đai
Tư vấn về thủ tục cưỡng chế xây dựng trên đất nông nghiệp

Tư vấn về thủ tục cưỡng chế xây dựng trên đất nông nghiệp

Nội dung yêu cầu: Thủ tục cưỡng chế xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất; hiện nay TP B đề nghị các phường xã xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Chi tiết >>