Bài viết về chủ đề "thủ công mỹ nghệ"

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thủ công mỹ nghệ
Đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa thế nào?

Đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa thế nào?

Ngành nghề chế biến gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ , bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tiết bện được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

Chi tiết >>