Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình chia thừa kế như thế nào?
|

Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình chia thừa kế như thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp chia thừa kế với đất cấp cho hộ gia đình, tính hợp pháp của di chúc và những vấn đề pháp lý liên quan như sau: Gia đình tôi có 3 anh em [ anh trai lớn, tôi (gái) và em trai - tất cả đều trên 18 tuổi ], Ba tôi còn sống, Mẹ tôi thì đã qua đời năm 201x, khi mất, Mẹ tôi có để lại di chúc với nội dung là: Toàn bộ đất đai của Mẹ sẽ được anh tôi (con trai lớn) được hưởng, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí