Quyền thừa kế của con nuôi quy định thế nào?
|

Quyền thừa kế của con nuôi quy định thế nào?

Tôi xin tư vấn về quyền thừa kế của con nuôi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con nuôi như sau: Ông B và bà L kết hôn nhau năm 1976 nhưng không có con cái gì, ông bà được nhà nước công nhận QSD đất ở tại ngôi nhà đang ở gồm đất ở và đất vườn và được cấp sổ đỏ năm 1999

Chi tiết
Tư vấn miễn phí