Bài viết về chủ đề "Thủ tục cưỡng chế phá dỡ nhà ở"

THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ PHÁ DỠ NHÀ Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Thủ tục cưỡng chế phá dỡ nhà ở
Tư vấn về thủ tục cưỡng chế xây dựng trên đất nông nghiệp

Tư vấn về thủ tục cưỡng chế xây dựng trên đất nông nghiệp

Nội dung yêu cầu: Thủ tục cưỡng chế xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất; hiện nay TP B đề nghị các phường xã xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Chi tiết >>