Bài viết về chủ đề "thông tư về bán đấu giá"

THÔNG TƯ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư về bán đấu giá
Thông tư 23/2010/TT-BTP Hướng dẫn về bán đấu giá tài sản

Thông tư 23/2010/TT-BTP Hướng dẫn về bán đấu giá tài sản

Đối với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm, yêu cầu người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá từ giá khởi điểm. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, đấu giá viên nhắc lại ba lần, rõ ràng, chính xác bằng lời nói giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau khoảng ba mươi giây. Sau ba lần nhắc lại, nếu không có người trả giá tiếp thì đấu giá viên công bố kết quả.

Chi tiết >>