Bài viết về chủ đề "thông tư số 52/2012"

THÔNG TƯ SỐ 52/2012 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thông tư số 52/2012
Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu

Nội dung tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm các thông tin về bên xuất khẩu, bên nhập khẩu, bên ủy thác và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Thông tư số 51/2012/TT-BTC về ban hành mẫu tờ khai hải quan 2012

Thông tư số 51/2012/TT-BTC về ban hành mẫu tờ khai hải quan 2012

Thông tư số 51/2012/TT-BTC Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn phương thức khai hải quan, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>